Видове Форекс поръчки и как да ги използваш?

Raycho Angelov | 21.04.23 | 10 минути за прочитане

В тази статия ще научиш кои са най-популярните Форекс поръчки за сключване на сделки. Ще разбереш, коя поръчка за какво е и как да използваш Форекс поръчките по време на търговия.

Нека започваме.

Пазарна поръчка

Чакащи поръчки

Стоп Форекс поръчки

Лимит Форекс поръчки

OCO поръчки

OTO поръчки

Stop Loss

Пълзящ стоп

Take Profit

Обобщение

Терминът “поръчка” се свързва с това, как влизаш или излизаш от сделка. Различните брокери предлагат различни видове Форекс поръчки.

Все пак има няколко основни поръчки, които всички брокери предлагат на клиентите си. Бъди сигурен, че си добре запознат с всички видове Форекс поръчки.

Не се знае, в кой момент, коя поръчка ще ти потрябва!

Пазарна поръчка / Market order

Това е поръчка за влизане в сделка, независимо покупка или продажба, която се изпълнява на най-добрата цена в момента.

Например, ако искаш да купиш GBP/USD, кликаш директно на съответния бутон и платформата за търговия автоматично пласира сделката на пазара.

Когато кликнеш на бутона “Sell” или “Buy”, на практика сключваш пазарна поръчка.

Форекс-поръчки

Имай предвид, че в зависимост от пазарните условия, може да има известно разминаване между цената, която виждаш и цената на която ще се изпълни поръчката.

Повече за Форекс търговията, виж в това ръководство за начинаещи.

Форекс търговия: Пълно ръководство за начинаещи

Подробен наръчник, за това как да стартираш Форекс търговия. Ако искаш да изградиш солидна основа, съветите и стъпките в това ръководство ще ти бъдат много полезни.

Чакащи форекс поръчки / Pending orders

Някъде може да срещнеш термина, като “Отложени поръчки”.

Това са форекс поръчки, които ще се изпълнят в бъдещето, след като бъде изпълнено някакво условие. Най-често това условие е достигане на определена пазарна цена.

Най-популярните чакащи поръчки са Стоп и Лимит

И двата вида форекс поръчки стават пазарни, когато бъде достигната първоначално зададената цена. Разликата между тях е, че Стоп форекс поръчките може да се активират на по-лоша от зададената цена, в зависимост от пазарните условия. 

Лимит поръчките не могат да се активират на по-лоша от зададената цена, при тях цената трябва да е или равна на зададената или по-изгодна.

В зависимост от целите на търговията се използват различни отложени поръчки.

 • Пробив на ниво се търгува със Стоп форекс поръчка;
 • Връщане от ниво се търгува с Лимит форекс поръчка.

В MetaTrader ще намериш чакащите поръчки, като кликнеш на бутона “Нова поръчка”. След това ще се визуализира прозорец, в който има падащо меню, наречено “Тип”.

Има се предвид типа на поръчката.

Има две възможности:

 • Пазарно изпълнение (пазарна поръчка);
 • Чакаща поръчка.
Форекс-поръчки-чакащи-поръчки

След като избереш Чакаща поръчка от падащото меню, ще видиш следните полета:

 • Тип (тук вече се има предвид типа на чакащата поръчка);
 • Цена;
 • Валидност;
 • Бутон Постави.
Форекс-поръчки-чакаща-поръчка-полета

Типовете чакащи форекс поръчки биват:

 • Buy Limit;
 • Sell Limit;
 • Buy Stop;
 • Sell Stop.

Надолу в статията ще разбереш как се използват.

Форекс-поръчки-видове

В полето “Цена” трябва да въведеш цената, на която искаш да поставиш форекс поръчката. Можеш да настроиш времето, за което поръчката да е валидна.

В следващата глава ще разбереш, какво точно представляват отложените поръчки и как да ги използваш.

Стоп Форекс поръчки - Buy Stop и Sell Stop

Стоп форекс поръчките за вход в сделка са различни от Stop Loss поръчката за ограничаване на загубата!

 • Buy Stop форекс поръчка се използва, когато искаш да купиш на ниво по-високо от текущата пазарна цена. Поставя се по-високо от нивото, на което се намира цената в момента;
 • Sell Stop форекс поръчка се използва, когато искаш да продадеш на ниво по-ниско от текущата пазарна цена. Поставя се по-ниско от нивото, на което се намира цената в момента.

Например EUR/USD се търгува в момента на ниво 1,1860, ти смяташ, че ако достигне ниво 1,1960 ще продължи да се движи във възходяща посока.

В тази ситуация имаш две възможности:

 • Да стоиш пред монитора и да чакаш цената да достигне 1,1960 за да купиш, или;
 • Да поставиш Buy Stop форекс поръчка на ниво 1,1960.
Форекс-поръчки-отложени-поръчки-Buy-Stop-Sell-Stop

Ако обаче смяташ, че цената ще пада в следващите периоди, за да не стоиш пред компютъра и да чакаш удобен момент за продажба, може да поставиш Sell Stop поръчка на ниво по-ниско от текущата пазарна цена - на графиката 1,1760.

Лимит Форекс поръчки / Buy limit и Sell Limit

 • Buy Limit форекс поръчка се използва, когато искаш да купиш на ниво по-ниско от текущата пазарна цена. Поставя се по-ниско от нивото, на което се намира цената в момента;
 • Sell Limit форекс поръчка се използва, когато искаш да продадеш на ниво по-високо от текущата пазарна цена. Поставя се по-високо от нивото, на което се намира цената в момента.

Например EUR/USD се търгува в момента на ниво 1,1860, ти смяташ, че ако достигне ниво 1,1960 ще се отблъсне от нивото и ще тръгне в низходяща посока.

В тази ситуация имаш две възможности:

 • Да стоиш пред монитора и да чакаш цената да достигне 1,1960 за да продадеш, или;
 • Да поставиш Sell Limit поръчка на ниво 1,1960.
Форекс-поръчки-отложени-поръчки-Buy-Limit-Sell-Limit

Ако обаче смяташ, че цената ще пада в следващите периоди и тогава ще тръгне нагоре, за да не стоиш пред компютъра и да чакаш удобен момент за покупка, може да поставиш Buy Limit форекс поръчка на ниво по-ниско от текущата пазарна цена - на графиката 1,1760.

Ето и обобщена графика на поръчките и местата където се поставят.

Форекс-поръчки-BuyStop-SellStop-SellLimit-BuyLimit

Нека повторим:

 • Buy Limit - отложена форекс поръчка за покупка, поставя се на цена по-ниска от текущата;
 • Buy Stop - отложена форекс поръчка за покупка, поставя се на цена по-висока от текущата;
 • Sell Limit - отложена форекс поръчка за продажба, поставя се на цена по-висока от текущата;
 • Sell Stop - отложена форекс поръчка за продажба, поставя се на цена по-ниска от текущата.

Как да използваш форекс поръчките в конкретни стратегии, ще научиш от обучението за начинаещи на Trendline. Кликни на банера и се регистрирай безплатно.

БЕЗПЛАТНО ТРЕЙДИНГ ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ

Ако искаш да търгуваш GOLD, FOREX или CRYPTO и да правиш реални печалби, нашият трейдинг курс е точно за теб. Пълно ръководство за начинаещи в рамките на 38 видео урока.

OCO форекс поръчки / One Cancels The Other

OCO поръчката е комбинация от две поръчки за влизане в сделка.

Едната форекс поръчка се поставя над текущата пазарна цена, а другата под текущата пазарна цена. Когато едната поръчка бъде достигната, тя се изпълнява, а другата се изтрива автоматично от платформата за търговия.

Например EUR/USD се търгува в момента на цена 1,1850. 

Очакваш голяма волатилност на пазара и не искаш да изпуснеш движението. 

В този случай поставяш OCO Форекс поръчка на ниво 1,1880 (над пазарната цена) в очакване на възходящо движение и на ниво 1,1820 (под пазарната цена) в случай, че цената тръгне надолу.

 

Когато пазарната цена достигне стойност 1,1880, ще купиш EUR/USD на това ниво, а поръчката поставена на 1,1820 ще бъде изтрита от платформата за търговия.

ОТО форекс поръчки / One Triggers The Other

OTO позволява на трейдъра да направи едновременно две поръчки, като втората се активира след изпълнение на първата.

Този вид форекс поръчка позволява много различни комбинации. 

Например може едновременно да се пласира поръчка за покупка на предварително зададена цена, над текущата (Buy Stop) и заедно с нея да се зададе втора поръчка за ограничаване на загубата от покупката, в случай, че цената тръгне в нежелана посока.

В този случай, поръчката за ограничаване на загубата ще бъде активирана само, ако поръчката за покупка бъде активирана.

Дотук описаните форекс поръчки са за влизане в сделка, но също така трябва и да се излиза от сделките. 

Това става чрез: Stop Loss и Take Profit.

Stop Loss / Поръчка за ограничаване на загубата

НАЙ-ВАЖНАТА ФОРЕКС ПОРЪЧКА ОТ ВСИЧКИ - ЗАПОМНИ Я ДОБРЕ

Stop Loss е поръчка за затваряне на позицията на загуба на предварително зададена цена. 

Поръчката се използва за ограничаване на загубата, ако цената се движи в неблагоприятна за теб посока.

Например купуваш EUR/USD на цена 1,1850, защото смяташ, че ще се движи нагоре. 

В случай, че прогнозата ти не се изпълни и цената тръгне в обратна посока, задължително трябва да поставиш Stop Loss форекс поръчка за да ограничиш загубата до определен размер/сума. 

Още когато пласираш поръчката за влизане в сделка, трябва да знаеш, къде ще поставиш Stop Loss, за да ограничиш евентуалната загуба от сделката. Дори да имаш сделка без Stop Loss, впоследствие също може да се зададе такава поръчка.

Trailing stop / Пълзящ стоп

Trailing stop е форекс поръчка за ограничаване на загубата, която се движи заедно с пазарната цена. Може да се каже, че това е подвижен Stop Loss. 

А ето и начина на действие!

Да предположим, че искаш да купиш GBP/USD на цена 1,2820. Поставяш пълзящ стоп на разстояние 20 пипса на цена 1,2800. 

Когато цената тръгне в твоята посока и достигне ниво 1,2840, тогава пълзящият стоп ще се премести с 20 пипса или на нивото на входа на сделката.

След това ако цената достигне ниво 1,2860, тогава пълзящият стоп ще се премести на ниво 1,2840. 

Имай предвид, че ако цената се върне от 1,2860 на 1,2850, пълзящият стоп НЯМА да слезе на ниво 1,2830, а ще си остане на 1,2840. 

Ако се връщаше заедно с цената, то няма смисъл от него, защото няма да бъде достигнат никога и няма да може да ограничи загубата от сделката. 

И тогава ще разбереш от първо лице, какво е Margin Call и Stop Out!

Но нали затова пишем тези статии, и сме създали обучение, за да не се стига до Margin Call! 

Ако все пак искаш да разбереш повече за видовете Форекс поръчки, регистрирай се и отвори демо сметка, за да тестваш различните видове ордери.

Търгувай в сигурен брокер

Основан през 2010 година, ThinkMarkets е първокласен брокер за онлайн търговия на множество активи. Разполага със седалища в Лондон и Мелбърн и локален център в България.

Друга важна особеност, която трябва да запомниш, е че пълзящият стоп е активен само ако платформата за търговия е активна. Ако платформата е затворена или нямаш връзка с интернет, значи нямаш Stop Loss поръчка!

Take Profit / Форекс поръчка за вземане на печалба

Take Profit е поръчка за затваряне на позицията на печалба на предварително зададена цена.

Например купуваш USD/JPY на цена 108,50 и предвиждаш, че ще достигне ниво 109,50 (+ 100 пипса). 

За да прибереш печалбата, трябва да поставиш Take Profit на ниво 109,50 и брокера автоматично ще затвори позицията, когато пазарната цена достигне въпросното ниво.

Обобщение

Това са най-често използваните поръчки на Форекс пазара и са напълно достатъчни, няма нужда да се усложнява търговията.

Преди да започнеш реална търговия се запознайте добре с условията на брокера по отношение на форекс поръчките. 

Увери се, че ги разбираш и можеш да ги използваш правилно. 

Най-добрият учител си остава практиката, затова, отвори си демо сметка и тествай възможностите на платформата. 

Поставяй и деактивирай поръчките, за да свикнеш с тях.

Щом става въпрос за поръчки, няма как да не спомена, че на Форекс пазара има две цени BID и ASK. По едната се купува, по другата се продава. 

Различните форекс поръчки също се активират по различните цени, но за тях ще разбереш повече в някоя от следващите статии.

Последвай ни за още полезни статии, видео анализи и потенциални сделки!

Търсиш статия, която не е тук?

Попитай ни за статия на специфична тема и ние ще я добавим специално за теб!

*Най-търсената тема ще бъде публикувана!

Купи на изплащане