Управление на капитала на Форекс: Подробен наръчник

Raycho Angelov | 15.06.23 | 12 минути за прочитане

В тази статия ще научиш всичко необходимо за правилното управление на капитала. Ако искаш да усвоиш различни методи за управление на капитала и да сключваш сделки с минимален риск, тази статия е за теб.

Нека започваме.

Печалба срещу загуба

Съотношение риск/печалба

Определяне на Stop Loss

Определяне ниво на риск

Стойност на пипс и размер на позиция

Допустим риск при управление на капитала

Фиксиран процент риск

Добавяне към печеливша позиция

Добавяне към губеща позиция

Мартингейл

Обобщение


Печалба срещу загуба

Когато стане въпрос за управление на капитала има голямо поле за развитие. Много трейдъри пренебрегват значението му или не знаят от къде да започнат!

Как да постигна по-добра печалба? 

Този въпрос е сред най-често задаваните от нашите курсисти.

По-високата печалба, предполага повече печеливши сделки и по-малко губещи.

Но дали доброто съотношението между печеливши и губещи сделки, е достатъчно за успешна търговия на финансовите пазари? 

- Не, не е достатъчно!

Съотношението печеливши / губещи сделки, е важен показател, но той няма много тежест в следната ситуация например:

Да предположим, че 90% от сделките ти са печеливши, а 10% са губещи!

На пръв поглед е добре, но нека предположим, че една губеща сделка е 10 пъти по-голяма от печелившата!

Или с други думи, една губеща сделка заличава резултата от 9 спечелени сделки.

Такава ситуация не е рядко срещана, особено при начинаещите търговци.

Те затварят печалбите твърде рано, а губещите сделки оставят да се развиват с надеждата, че пазара ще обърне! 

- Да, може и да обърне, но ти вече да не участваш на него!

Съотношение риск/печалба

Както подсказва и името, “Съотношение риск / печалба” е съотношението между потенциалната загуба и потенциалната печалба от дадена сделка. 

За да се определи то, се взема разстоянието от входа на сделката, до Stop Loss и се отнася към разстоянието от входа на сделката до потенциалния Take Profit.

Управление-на-капитала-на-форекс

* Съотношение риск/печалба 1:5

На изображението по-горе е описана примерна сделка за продажба на валутната двойка EUR / USD, на дневна графика ( D1 ). Цената се намира на нива около 1.2150 USD за едно евро. Ако предполагаш, че цената ще се понижава, ще сключиш сделка за продажба.

Може да поставиш Stop Loss поръчка за ограничаване на загубата на нива около 1.2250, това се равнява на 100 пипса потенциална загуба от сделката. 

1.2250 - 1.2150 = 100 пипса

В примера, Take Profit поръчката е поставена на ниво 1.1650 USD за едно евро, което се равнява на 500 пипса печалба.

1.2150 - 1.1650 = 500 пипса

Ето това е съотношение риск / печалба 1:5, една част загуба към пет части печалба.

Тук може би някой ще си каже, -

- “защо да не намаля размера на стопа и да увелича профита?!”

Нека разгледаме следните сценарии.

По-голяма печалба към по-малка загуба (Take Profit > Stop Loss)

Някой може да реши да използва по-малък Stop Loss, а да увеличи размера на Take Profit, за да направи съотношението риск/печалба по-добро. Това което на практика ще се получи е, че цената по-лесно и по-бързо може да достигне Stop Loss поръчката.

В същото време по-трудно ще достигне Take Profit, защото е по-далеч. 

Този начин на търговия ще доведе до повече губещи сделки, но това не значи, че резултата като цяло ще бъде отрицателен. В контекста на примера по-горе, при съотношение 1:5 риск / печалба, ще са необходими около 17% успешни сделки, за да бъде търговията печеливша!

Това си е напълно реалистично, не мислиш ли?

По-голяма загуба към по-малка печалба (Stop Loss > Take Profit)

От друга страна, някой може да реши да използва по-широк Stop Loss и по-тесен Take Profit. Това ще даде повече време на цената да достигне целта си и ще увеличи броя на печелившите сделки. 

Но в крайна сметка, вече стана ясно, че има възможност с по-малко успешни сделки, търговията да е печеливша. Същото важи с обратен знак и за другата ситуация, повече успешни сделки, не гарантират печеливша търговия!

Определяне на Stop Loss

При Форекс търговията, винаги се започва от размера на стопа! 

Още преди да сключиш сделка, трябва да знаеш, къде ще е стопа и колко ще е евентуалната загуба от позицията. След като определиш къде ще е стопа, измери разстоянието от входа на сделката до нивото на Stop Loss.

Помисли дали очакваната печалба е поне толкова, колко потенциалната загуба. Ако загубата е повече от печалбата, може би трябва да пропуснеш сделката.

Начинаещите често оставят определянето на стопа за накрая.

Или още по-лошо, търгуват без стоп!

Спазвай следните правила и ще намалиш загубите до минимум:

 • Никога не мести стопа по-близо до входа, за да купиш или продадеш повече лотове;
 • Никога не търгувай без Stop Loss!

Определяне ниво на риск

Колко пари си склонен да загубиш, ако цената достигне Stop Loss?

Обикновено тази сума трябва да бъде процент от сметката! Не търгувай с произволен обем и след това да коригираш стопа спрямо обема, за да постигнеш определено ниво на риск. Освен това, риска по сделката зависи и от потенциала на самата позиция.

 

В Trendline сме разработили стейкинг система, която да ни помага при определяне нивото на риск, спрямо потенциала на сделката. 

Системата диференцира три различни нива на вероятност в зависимост от ситуацията на пазара, условията на сделката и броя на основанията, поради които е сключена. 

Нива на вероятност / Стейк:

 • Малък / Small;
 • Среден / Medium;
 • Голям / Large.

Позициите със среден стейк, e по-вероятно да бъдат успешни, в сравнение с тези с малък стейк. Следователно можем да си позволим да влезем в тези сделки с по-голям обем / размер на позицията. И съответно позиции с голям стейк, е най-вероятно да бъдат успешни. При тях можем да си позволим да влезем с най-голям обем.

Стойност на пипс и размер на позиция

Размера на позицията, се определя от лотовете, с които търгуваш ( Lot size ).

 

Лотовете могат да бъдат три вида:

 • Стандартен лот; 
 • мини лот;
 • микро лот.

Някъде може да срещнеш термина и като “контракт” - едно и също е.

Един стандартен лот / контракт се равнява на 100 000 базови единици, но при някои брокери може да е повече, например 150 000.

При всеки вид, стойността на един пипс е различна:

Вид

Стойност на пипс

1 стандартен лот

1 Lot

$10

1 мини лот

0,1 Lot

$1

1 микро лот

0,01 Lot

$0,1

Един стандартен лот се равнява на 10 мини лота, а 1 мини лот - на 10 микро лота!

При различните валутни двойки стойността на един пипс може да варира. Но ще ти дам формула, чрез която да си го смяташ. 

За валутни двойки с участието на JPY формулата е малко по-различна.

 • 1p = 0,0001 * размера на лот * брой лотове (котируема валута)
 • 1p (JPY) = 0,01 * размера на лот * брой лотове (котируема валута)

Имай предвид, че получената стойност винаги е в котируемата валута (втората валута от валутната двойка).

Пример:

 • EUR/USD 1 пипс = 0,0001 * 100 000 * 1 Lot = $10
 • USD/JPY 1 пипс = 0,01 * 100 000 * 1 Lot = 1 000 ¥

Допустим риск при управление на капитала

Следващата стъпка е да комбинираш правилата до момента и да намериш обема, с който да търгуваш. 

Пример:

Капитал: $ 5 000

Риск: 2 %

Stop Loss: 100 пипса

Формула:

капитал * % риск / Stop Loss в пипсове = стойност на пис

5 000 * 0,02 / 100 = $ 1 / пипс

2% от $ 5 000 = $ 100, това означава, че евентуалната загуба от тази сделка не трябва да надвишава $ 100. 

При положение, че Stop Loss е на разстояние 100 пипса от входа, това значи, че разпределяме $ 100 загуба на 100 пипса негативно движение. Следователно на всеки пипс, се пада $1 загуба. 

Ако се върнеш нагоре в статията, ще видиш, че ако стойността на 1 пипс е $1, то обема / лота трябва да е 1 мини лот или 0,1 стандартен лот.

Повечето трейдъри нямат идея с какъв риск търгуват. Пускат сделки без основание, да не говорим за риск по сделката. Ако искаш да издържиш повече време на пазара и да изкарваш пари от Forex, помисли за управлението на капитала и колко можеш да си позволиш да рискуваш!

Научи повече за Форекс търговията от пълното ръководство за начинаещи трейдъри.

Форекс търговия: Пълно ръководство за начинаещи

Ако искаш да изградиш солидна основа, съветите и стъпките в това ръководство ще ти бъдат много полезни.

Фиксиран процент като метод за управление на капитала

Най-разпространения подход при оразмеряване на позицията, е фиксираният процент. При него трейдъра определя процент от сметката, който да рискува във всяка сделка. Обикновено стойностите варират от 1% до 5%, в зависимост от размера на акаунта.

Винаги е по-добре да търгуваш с по-голяма сметка, но с по-малък % риск по сделка, отколкото по-малка сметка и по-голям риск!

Ако търгуваш с $10 000 и определиш ниво на риск 3%, това значи че при достигане на Stop Loss ще загубиш $300 от сметката си. Основното предимство да търгуваш с процентен риск, е че винаги знаеш колко ще загубиш (за разлика от фиксиран обем).

При серия от загуби сметката няма да претърпи сериозен спад, който след това е много трудно да бъде възстановен. Това допринася за една балансирана и спокойна търговия, при която винаги си изчислил максималната загуба и спиш спокойно.

Това е основният подход, който препоръчваме и използваме. Той може да бъде усъвършенстван чрез стейкинг системата, за която стана дума по-рано.

Как да използваш стейкинг системата, ще научиш в нашия курс по Управление на капитала.

Управление на капитала

Подобри начина си на търговия с най-ефективните стратегии за управление на капитала!

Причината поради която много хора сключват сделки с произволен или фиксиран обем, без да смятат риска на всяка сделка е сложността. 

За целта трябва да:

 • определиш къде ще поставиш Stop Loss;
 • избереш процента който ще рискуваш;
 • изчислиш коректно обема на сделката. 

Именно тази част затруднява голяма част от трейдърите. 

Затова разработихме експертен съветник, който ще прави това вместо теб. 

След като му кажеш колко е предпочитаният от теб риск и зададеш ниво на стоп, той ще изчисли обема на позиция.

Trading Assistant EA

Trading Assistant EA изчислява вместо теб сумата, която рискуваш и с какъв обем да сключиш сделка.

Добавяне към печеливша позиция

Добавянето към печеливша позиция е подход, при който, когато сделката премине в печеливша територия, търговеца добавя още сделки към вече съществуващата позиция. Специално за трендовите стратегии, подхода е много добър, защото позволява да се добавят повече сделки, когато тенденцията се развие.

Недостатък на подхода, е намирането на подходящо ниво за добавяне на следваща сделка. Най-често това трябва да се случва след края на корективно движение. 

Най-важното условие за успеха на тази тактика, е да има ясно изградена стратегия за обема на първоначалната сделка и след това за последващите. 

Ако пазара обърне посоката си, губещите сделки много бързо могат да заличат печалбите от първите сделки. За да избегнеш този ефект, първите сделки трябва да бъдат с по-голям обем в сравнение със следващите.

Добавяне към губеща позиция (усредняване)

Заедно с метода “Мартингейл”, това е най-противоречивият и дискутиран метод във Форекс средите! Тази тактика е висшият пилотаж на управлението на капитала!

Правилното използване на метода, може да ти осигури търговия без загуби или минимални такива. Ако не знаеш как да го прилагаш обаче, почти сигурно ще доведе до зануляване на акаунта!

Добавяне към губеща позиция е подход, при който се зареждат нови сделки, когато пазара тръгне в негативна посока. Това не означава да се пускат безразборно сделки с надеждата, че пазара ще обърне в даден момент! 

Той така или иначе ще обърне, но ти може да не участваш на него вече!

При тази тактика, всяка следваща сделка се зарежда с по-голям обем от предходната. Идеята е, когато пазара тръгне в желаната посока, малко движение да компенсира евентуалната загуба от негативното развитие на позициите.

За да бъде осредняване успешно, трябва да имаш ясен план за общата загуба от всички сделки, ако цената не тръгне в желаната посока. Да добавяш до безкрай към губеща сделка, не е печеливша тактика. 

Освен това, трябва да имаш стратегия за добавяне към позицията. Най-често местата за добавяне се намират чрез нива на подкрепа и съпротива, нива на Фибоначи или трендови линии. 

Още при зареждането на първата позиция, трябва да знаеш, колко сделки общо ще сключиш, колко ще е общият процент на загубата от всички сделки и къде евентуално ще заредиш следващите сделки.

Често начинаещите трейдъри злоупотребяват с метода, когато са в губеща позиция и без основание се надяват пазара да обърне посоката. Привързват се към сделката и не искат да фиксират загуба, но в крайна сметка и това се случва!

Мартингейл

Тази тактика налага, след загубена сделка, процента риск на следваща сделка да се удвои. Идеята е печелившата сделка да компенсира загубите от всички предходни!

Плюсовете на Мартингейл са в това, че всички натрупани загуби могат да бъдат възстановени, само с една спечелена сделка, и даже да се реализира печалба.

Недостатъците са, че в дългосрочен план, рано или късно идва серия от губещи сделки и в един момент сметката няма да е достатъчна за поредното удвояване.

Започвайки Мартингейл само с 1% риск, след осмата сделка няма да имаш достатъчно капитал за да заредиш позицията!

Сметка в $

% Риск

Стойност в $

10 000

1%

100

9 900

2%

198

9 702

4%

388,08

9 313,92

8%

745,11

8 568,81

16%

1 371,01

7 197,80

32%

2 303,30

4 894,50

64%

3 132,48

1 762,02

128%

2 255,38

Както можеш да видиш в таблицата по-горе, осмата сделка няма да да се реализира, защото не достигат около $500, за да се запази тенденцията!

Последвай ни за още полезни статии, видео анализи и потенциални сделки!

Търсиш статия, която не е тук?

Попитай ни за статия на специфична тема и ние ще я добавим специално за теб!

*Най-търсената тема ще бъде публикувана!

Купи на изплащане