Какво е спред при търговия на финансовите пазари

Raycho Angelov | 18.06.23 | 5 минути за прочитане

В тази статия ще научиш какво представлява спред и как да го изчисляваш. Освен това ще разбереш защо спреда се разширява, и каква е разликата между фиксиран и плаващ спред.

Нека започваме.

Какво е спред

Как да калкулираш спреда

Видове спред

Плаващ/променлив спред

Фиксиран спред

Обобщение

Какво е спред

Спреда е разликата между курс купува и курс продава. 

На валутния пазар брокерите предоставят две цени, цена BID и цена ASK. По едната купуваш валутната двойка, а по другата я продаваш. Освен това, спреда е и таксата на брокера, затова че предоставя достъп до валутния пазар. 

Комисионната изразена в парична сума, зависи от размера на позицията. Колко е спреда изразен в пари, ще разбереш в следващата част на статията!

Примерна таблица показваща спреда на някои от основните валутни двойки.

Валутна двойка

Индикативен спред в пипсове

EUR/USD

0,1

USD/JPY

0,2

GBP/USD

0,2

AUD/USD

0,4

USD/CAD

0,3

Как да калкулираш спреда

На снимката виждаш котировка на валутната двойка EUR/USD. 

Какво е спред на Форекс пазара

За да намериш спреда, трябва да извадиш цена BID от цена ASK.

1.17907 ASK - 1.17893 BID = 0,00014

Спреда се изчислява в пипсове, а пипса е четвъртия знак след десетичната запетая. Следователно в този пример спреда е 1,4 пипса. В парично изражение, стойността на един пипс, зависи от размера на позицията. Размера на позицията е лота/обема, с който търгуваш.

Един стандартен лот е 100 000 базови единици.

Ако търгуваш с 1 лот (100 000 базови единици) и сключиш сделка на EUR/USD при спред 1,4 пипса, таксата която ще платиш, е $14. При сделка на EUR/USD с 0,1 лот (10 000 базови единици) и спред 1,4 пипса, таксата която ще платиш е $1,4.

Какво и кога да търгуваш, разбери от пълното ни ръководство за начинаещи трейдъри.

Форекс търговия: Пълно ръководство за начинаещи

Подробен наръчник, за това как да стартираш Форекс търговия. Ако искаш да изградиш солидна основа, съветите и стъпките в това ръководство ще ти бъдат много полезни.

Видове спред

На валутния пазар има два вида спред:

  • Фиксиран;
  • Плаващ / променлив.

Обикновено, фиксираните спредове се предлагат от брокери, които работят като “dealing desk”, а променливите спредове се предлагат от брокери, които работят по модел „no-dealing desk“.

Плаващ/променлив спред

При променливия спред, разликата между курс купува и курс продава на валутните двойки се променя постоянно.

Брокерите получават котировките на валутните двойки от множество доставчици на ликвидност (liquidity providers) и предоставят тези цени директно на трейдърите.

Това означава, че нямат контрол върху спредовете. 

Следователно спреда ще се променя на база търсенето и предлагането на валутната двойка, както и волатилността на пазара.

Обикновено спреда се разширяват по време на публикуването на важни икономически данни:

  • NFP;
  • Резултати от избори;
  • Брутен вътрешен продукт;
  • Безработица и т.н.

Както и в други периоди, когато ликвидността на пазара намалява (почивни дни, официални празници).

Отвори сметка за търговия с едни от най-добрите спредове на пазара.

Търгувай в сигурен брокер

Основан през 2010 година, ThinkMarkets е първокласен брокер за онлайн търговия на множество активи. Разполага със седалища в Лондон и Мелбърн и локален център в България.

Фиксиран спред

Фиксиран спред означава, че остава същия през цялото време, независимо от условията на пазара. 

Дори по време на новини, той не се променя!

Фиксиран спред предлагат брокери, тип маркет - мейкъри, или известни също като “dealing desk” брокери. При този модел на работа брокера участва като контрагент по сделките на клиентите си. 

Такива брокери могат да предлага фиксирани спредове, защото те са в състояние да контролират котировките, които предоставят на клиентите си.

Обобщение

Спред е разликата между курс купува и курс продава, както и таксата, която брокера взема от трейдърите затова че им предоставя достъп до Форекс пазара.

Спредът се измерва в пипсове, а 1 пипс е четвъртия знак след десетичната запетая в котировката на валутната двойка. Изключение правят валутни двойки с участието на JPY, където пипса е втория знак след десетичната запетая.

За да изчислиш спреда, извади цена BID от цена ASK.

Спредовете могат да бъдат плаващи и фиксирани, зависи от условията на брокера. При волатилен или ниско ликвиден пазара, спреда може значително да се разшири.

Последвай ни за още полезни статии, видео анализи и потенциални сделки!

Търсиш статия, която не е тук?

Попитай ни за статия на специфична тема и ние ще я добавим специално за теб!

*Най-търсената тема ще бъде публикувана!

Купи на изплащане