Какво е маржин търговия във финансовата сфера

Raycho Angelov | 18.06.23 | 15 минути за прочитане

В тази статия ще научиш всичко необходимо за маржин търговията. 

Ще ти покажа как да изчисляваш необходимия маржин и ще научиш всички необходими термини, за да разбираш маржин търговията.

Нека започваме!

Какво е маржин

Какво е маржин търговия

Какво е Balance

Какво е Equity

Какво е маржин изискване

Какво е необходим маржин

Какво е използван маржин

Какво е свободен маржин

Какво е маржин ниво

Какво е Stop Out

Какво е Margin Call

Формула за изчисляване на необходим маржин

Обобщение

Какво е маржин

За да отвориш сделка на Форекс пазара, от теб се изисква само малка част от капитала за търговия.

Тази част се нарича маржин!

Ако искаш да купиш EUR/USD на стойност 100 000 валутни единици, не е нужно да имаш 100 000 EUR по сметката си, достатъчно е да депозираш 1000 EUR например.

Да, с 1000 EUR собствен капитал, можеш да купиш EUR/USD на стойност 100 000 EUR!

Точната сума зависи от условията на брокера, при който търгуваш и ливъриджа, който използваш. Маржин не е такса или разход по позицията. 

Може да се каже, че маржин е минимална сума пари, необходима за отваряне и поддържане на позиция.

Също може да разглеждаш маржина, като част от капитала си, който брокера отделя от баланса на сметката ти, за да поддържа отворените позиции и да си гарантира, че можеш да покриеш евентуални загуби от търговията.

Как става това?!

Точно това ще научиш в следващите редове!

Какво е маржин търговия

Най-голямото предимство, което предлага Форекс пазара е търговията на маржин, но много хора погрешно разбират значението и идеята на маржин!

Преди всичко искам да разгранича “маржин търговия” от термина “маржин”! 

Защото маржин търговията включва още редица термини и понятия, които ще обясня надолу в статията.

На финансовите пазари “маржин” означава гаранционна сума, за търговия с определен актив, която се депозира при инвестиционен посредник. 

Целта на маржина, е да се получи заемен капитал от инвестиционният посредник, който да се използва за търговия на стойност по-голяма от гаранционната сума.

Ако това определение не е достатъчно ясно, надолу в статията ще обясня как работи маржин търговията.

Най-просто казано, маржина ти дава възможност да сключиш сделка, многократно по-голяма от баланса по сметката ти.

С малка сума пари, може да откриеш много по-голяма позиция на валутния пазар.

Например със сметка от 1000 EUR собствен капитал, може да купиш или продадеш EUR/USD на стойност 100 000 валутни единици. 

Разбери как да стартираш търговия от пълното ни ръководство за начинаещи трейдъри.

Форекс търговия: Пълно ръководство за начинаещи

Подробен наръчник, за това как да стартираш Форекс търговия. Ако искаш да изградиш солидна основа, съветите и стъпките в това ръководство ще ти бъдат много полезни.

При това положение само малка промяна в цената на търгувания актив, може да доведе до огромни печалби, ако се движи в твоята посока. При повечето нови трейдъри обаче се случва точно обратното, тъй като не са запознати с принципите на маржин търговията! 

Ако искаш да разбереш как точно работи маржин сметката, първо се запознай с термини, като:

 • Stop Out;
 • Margin Call;
 • Margin Level;
 • Free Margin;
 • Equity;
 • Balance.

Най-общо казано това са параметрите на маржин сметката. Промяна в стойността на един параметър, води до промяна в стойността на друг.

Разгледай внимателно снимката от платформата за търговия MetaTrader 4 и след това прочети поясненията към нея.

Маржин търговия

Изображението показва сделка на покупка при валутната двойка EUR/USD с обем 1 Лот и ливъридж 1:500, на цена 1,1885. Един цял Лот отговаря на 100 000 валутни единици.

Маржина, който е ангажиран в тази сделка е 200 EUR.

Петстотин пъти по-малко от размера на позицията.

100 000 валутни единици / 500 = 200 EUR необходим маржин за отваряне и поддържане на позицията.

На снимката можеш да видиш и параметрите, за които стана дума по-горе:

 • Balance/Баланс - показва колко е сумата по сметката;
 • Equity/Текущ баланс - показва текущата стойност на сметката;
 • Margin/Маржин - сума необходима за поддържане на отворена позиция;
 • Free Margin/Свободен маржин - разликата между използван маржин и Equity;
 • Margin Level/Маржин ниво - процентно изражение на Equity спрямо използвания маржин.

Сега ще разгледаме всеки термин по-подробно.

Какво е Balance

Баланса представлява сумата, която си депозирал при брокера, за да откриеш реална сметка. Това е сумата, с която разполагаш, за да търгуваш на финансовите пазари. Ако депозираш $10 000 при откриване на сметката, значи имаш баланс по сметката $10 000.

Баланса може да се промени в няколко случая:

 • Когато се начисли или отчисли суап;
 • Когато депозираш или теглиш средства;
 • Когато реализираш резултат от сделка, т.е. когато затвориш печалба или загуба от сделка.

Във връзка с отворените позиции, имай предвид, че баланса не се променя докато сделката не бъде затворена, независимо от резултата - печалба или загуба.

Какво е Equity

Equity представлява баланса по сметката коригиран с отворените позиции - текуща печалба или загуба.

Това е текущата стойност на баланса по сметката.

И тъй като това е моментен резултат, стойността на Equity постоянно се променя, защото цената на търгувания инструмент също се променя.

Това означава, че ако нямаш отворени позиции, Balance = Equity.

В платформата за търговия MetaTrader 4, Equity е преведен, като Текущ баланс. Ако все пак имаш текущи сделки, резултата от тях се добавя към текущия баланс. Например имаш баланс $10 000 и отворена позиция покупка на EUR/USD с 1 лот. Сделката се развива добре и в момента е на печалба в размер на 50 пипса или $500.

В този случай параметрите ще придобият следния вид:

 • Balance - $10 000;
 • Equity - $10 500.

Ако имаш сделка на покупка с 1 лот на EUR/USD, но цената не върви в твоята посока с 20 пипса, с други думи сделката е губеща, тогава параметрите ще са следните:

 • Balance - $10 000;
 • Equity - $9 800.

За всеки случай ще повторя, че това са текущи резултати, тоест сделката не е затворена и стойността на Equity постоянно се променя. 

Нека обобщим разликата между Balance и Equity!

 • Balance - сумата с която разполагаш по сметката, отчита всички затворени сделки, независимо печеливши или губещи;
 • Equity - баланса по сметката преизчислен с всички отворени позиции, независимо печеливши или губещи.

Имай предвид, че баланса може да е $10 000, а текущия баланс да е $20 000 например. При това положение всичко е наред, търговияте е упешна.

Но има и негативен сценарии, баланса може да е $10 000, а текущия баланс $2 000 например. Това означава, че разполагаш с $2 000 - не с $10 000, освен това скоро ще достигнеш Stop Out нивото, което ще ти затвори сделките автоматично. 

Какво е Stop Out и защо затваря сделки, ще разбереш в следващите редове. Но преди това да разгледаме по-подробно следващия термин, а именно маржин изискване.

Какво е маржин изискване

Маржина се изразява, като процент от стойността на позицията, която искаш да откриеш. В зависимост от брокера и валутната двойка, размерът на маржина може да е различен. Запознай се с условията на брокера, преди да решиш да депозираш реални средства на Форекс.

Различните брокери имат различни изисквания, например: 

 • 0,25%; 
 • 0,50%; 
 • 2,0%; 
 • 3,0% и т.н.

Този процент е познат, като маржин изискване!

Маржин изискването се определя от ливъриджа.

А ливъриджа представлява съотношение на стойността на сделката към сумата на депозита по сметката. Ливъридж 1:100, означава че можеш да сключиш сделка 100 пъти по-голяма от средствата с които разполагаш. На практика ливъридж от 1:100 представлява маржин изискване от 1%.

Повече за ливъриджа ще научиш в статията:

>> Какво е ливъридж на финансовите пазари

Какво е необходим маржин

Маржин изразен в конкретна сума. 

Да вземем за пример сделка с GBP/USD, за да търгуваш със 100 000 валутни единици без ливъридж, това изисква депозит в размер на 100 000 GBP, с други думи пълният размер на позицията.

Но при маржин изискване от 3%, само 3 000 GBP (необходим маржин) са необходими за отваряне и поддържане на позиция в размер на 100 000 валутни единици.

Пример с USD/CAD

Да предположим, че депозираш $1 000 по сметката си в някой брокер и искаш да купиш 1 цял лот USD/CAD, при маржин изискване от 0,2%. 

(1 цял лот се равнява на 100 000 валутни единици)

Колко ще бъде необходимият маржин, за отваряне и поддържане на позицията?

В случая с USD/CAD, базовата валута е долари USD, следователно стойността на един цял лот е $100 000. При условие, че маржин изискването е 0,2%, необходимият маржин изразен в сума, ще бъде $200.

Пример с NZD/USD

Да предположим, че депозираш $1 000 по сметката си в някой брокер и искаш да купиш 1 цял лот NZD/USD, при маржин изискване от 0,5%. 

(1 цял лот се равнява на 100 000 валутни единици)

Колко ще бъде необходимият маржин, за отваряне и поддържане на позицията?

В този случай базовата валута е NZD, следователно стойността на 1 цял лот е 100 000 NZD. При условие, че маржин изискването е 0,5%, необходимият маржин изразен в сума, ще бъде 500 NZD.

За да се превалутира във валутата на акаунта, трябва необходимият маржин да се умножи по моментния курса на NZD/USD, в случая е 0,6965.

необходим маржин в NZD * курс NZD/USD = необходим маржин в USD

500 * 0,6965 = $348,25 необходим маржин за откриване и поддържане на 1 лот NZD/USD

Ако ти се вижда сложно, имай предвид, че платформата за търговия автоматично изчислява всичко. 

Не е нужно да правиш сложни изчисления.

Освен това сме разработили експертна система, която да ти помага с определянето на риска по сделката. Trading Assistant EA ще ти покаже точния обем на сделката и сумата, която можеш да си позволиш да рискуваш преди да сключиш сделка.

Trading Assistant EA

Управлението на капитала е от ключово значение за успеха в търговията. Trading Assistant EA изчислява вместо теб сумата, която рискуваш и с какъв обем да сключиш сделка.

Какво е използван маржин

Използван маржин е сбора от необходимия маржин на всяка позиция.

Ако имаш повече от една сделка едновременно, всяка сделка изисква определена сума, която брокера “заключва” - необходим маржин. 

Разликата между необходим маржин и използван маржин:

 • Необходим маржин - маржина, който се изисква за всяка сделка по отделно;
 • Използван маржин - маржина, който се изисква / използва за всички отворени сделки.
Използван маржин

На примера по горе е показана една сделка на EUR/USD с обем 1 лот, при която е ангажиран маржин в размер на 200 EUR.

Използван маржин при търговия на Форекс

На следващата снимка вече са две сделки на EUR/USD, всяка с по 1 лот. Съответно всяка сделка има свой необходим маржин в размер на 200 EUR. Общият маржин за двете сделки, е 400 EUR и се нарича използван маржин.

Какво е свободен маржин

Вече разгледахме какво представляват използван маржин и текущ баланс.

Свободният маржин е разликата между тях.

свободен маржин при Форекс търговия

Свободен маржин = текущ баланс - използван маржин

Можем да използваме същия пример с двете сделки на EUR/USD.

 • Текущ баланс - 977.80 EUR;
 • Маржин - 400.00 EUR;
 • Свободен маржин - 577.80 EUR.

Нека сега разгледаме по-подробно, какво е маржин ниво.

Но преди това, включи се в безплатната телеграм група, в която ежедневно споделяме пазарни анализи и идеи за сделки. 

>> Безплатни трейдинг анализи

Какво е маржин ниво

Маржин нивото е процентно съотношение на текущия баланс и използвания маржин.

 • Колкото по-високо е маржин нивото, толкова повече свободен маржин имаш за нови сделки;
 • Колкото по-ниско е маржин нивото, толкова по-малко свободен маржин имаш за нови сделки.

Маржин ниво = (текущ баланс / използван маржин) х 100

маржин ниво

Нека изчислим маржин нивото (МН) на сметка с 900 EUR, с три активни сделки на EUR/USD и с по един лот на всяка сделка. Общият обем е три лота, текущия баланс е 857.92 EUR, a използвания маржин е 600 EUR.

Заместваме във формулата:

МН = (857.92 / 600) х 100

МН = 1,4299 х 100

МН = 142.99 %

За сметка от 900 EUR, три лота са твърде голям обем за търговия. Само малко движение на цената срещу посоката на сделката, може да доведе до затваряне на позициите и загуба на средствата.

Това означава, че си достигнал Stop Out нивото.

Нека разгледаме по-подробно, какво точно представлява Stop Out при маржин търговия.

Повече примери от реалната търговия ще намериш в безплатното ни обучение за начинаещи. Виж повече и се регистрирай, като кликнеш на банера под текста.

БЕЗПЛАТНО ТРЕЙДИНГ ОБУЧЕНИЕ ЗА НАЧИНАЕЩИ

Ако искаш да търгуваш GOLD, FOREX или CRYPTO и да правиш реални печалби, нашият трейдинг курс е точно за теб. Пълно ръководство за начинаещи в рамките на 38 видео урока.

Какво е Stop Out

Stop Out е ниво, на което една или всичките ти отворени позиции се затварят автоматично от брокера.

Stop Out настъпва, когато маржин нивото падне под определен процент и липсва свободен маржин за поддържане на отворените позиции. С други думи, когато текущия баланс е под използвания маржин. Всеки брокер сам определя процента на Stop Out нивото.

Когато Stop Out нивото бъде достигнато, брокера автоматично ще започне да затваря сделките, като първо затвори сделката с най-голяма загуба. Това ще продължи, докато текущият баланс мине над използвания маржин, съответно маржин новото е по-високо от Stop Out нивото.

Брокера предприема тези действия, за да предпази клиентите си (и себе си) от по-големи загуби.

какво е Stop Out във Форекс

Ето и визуално представяне на написаното по-горе.

Текущия баланс е 734.81 EUR, а маржина, който е необходим за да се поддържат тези позиции е 760 EUR. Това е с 25.19 EUR по-малко от текущия баланс, затова и свободния маржин е - 25.19 EUR.

Цялата процедура по затваряне на губещите сделки се нарича Stop Out. Преди да се стигне до Stop Out обаче, има друг етап, през който се преминава.

Нарича се Margin Call!

Какво е Margin Call

Margin Call настъпва, когато маржин нивото мине под определена граница.

Когато тази граница бъде достигната, брокера те предупреждава, че свободните средства по сметката ти намаляват и е възможно да достигнеш Stop Out нивото.

Сам разбираш, че Margin Call е по-безобидно събитие от Stop Out.

Повечето брокери определят Margin Call нивото да бъде, когато маржин нивото достигне 100%. В миналото, когато настъпи Margin Call, клиентите в действителност са получавали обаждане от брокера, за да ги предупреди, че средствата им намаляват.

В момента това предупреждение става, чрез имейл или съобщение в платформата за търговия. Освен това параметрите по сметката “светват” в червен цвят, както можеш да видиш на изображението по-долу.

Какво е Margin Call на Форекс

Промяната на цвета индикира преминаването на Margin Call нивото.

Трябва да се отбележи, че Margin Call и Margin Call ниво, са две различни понятия:

 • Margin Call - събитие, което настъпва, когато Margin Call нивото бъде достигнато;
 • Margin Call ниво - ниво определено от брокера, достигането до което довежда до Margin Call.

Ако Margin Call нивото е определено на 100%, това означава, че няма да можеш да сключиш нова сделка, ако маржин нивото е 96,69%, както е показано на изображението по-горе.

За да не се стига до Margin Call и Stop Out, виж как да изчислиш необходимия маржин за сключване на сделка.

Формула за изчисляване на необходим маржин

Сумата на маржина (необходим маржин) се изчислява, като процент (маржин изискване) от размера на позицията (стойността на лот).

Конкретната сума на необходимия маржин се изчислява в базовата валута на търгуваната валутна двойка. Ако базовата валута е различна от валутата на акаунта ти, тогава получената стойност се превалутира по съответния курс, както направихме в примера с NZD/USD.

Ето и формулата за изчисляване на необходим маржин, ако базовата валута е същата като валутата на сметката ти:

необходим маржин = маржин изискване * стойност на лот

Формула за изчисляване, ако базовата валута на търгуваната валутна двойка е различна от валутата на сметката ти:

необходим маржин = маржин изискване * стойност на лот * курс на базовата валута и валутата на сметката ти

Пример за маржин търговия с EUR/USD

Баланс по сметка - $1 000

Сделка с 0,1 Лот - 10 000 валутни единици 

Маржин изискване - 0,25%

Заместваме по формулата:

0,25% * 10 000 * 1,1862 = 

(0,25/100 ) * 10 000 * 1,1862 =

0,0025 * 10 000 * 1,1862 = 29.655

$29.655 необходим маржин за откриване и поддържане на 0,1 лот EUR/USD

Обобщение

При маржин търговия, възможността да сключваш сделки се основава по скоро на свободният маржин, с който разполагаш, отколкото на баланса по сметката ти.

 • Маржин изискване - маржин изразен в проценти от стойността на позицията (от стойността на лота);
 • Необходим маржин - маржин изразен в сума пари.

Много често двете понятия се различават в стойностно изражение.

Последвай ни за още полезни статии, видео анализи и потенциални сделки!

Търсиш статия, която не е тук?

Попитай ни за статия на специфична тема и ние ще я добавим специално за теб!

*Най-търсената тема ще бъде публикувана!

Купи на изплащане